Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zakres działań Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek


Zakres działań GZOJ obejmuje przede wszystkim:
 1. zapewnienie warunków działania gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych;
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej oświatowych jednostek organizacyjnych, w tym wykonywanie zadań służby bhp,
 3. wykonywanie zadań inwestycyjnych i remontów obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz prowadzenie w tym zakresie procedur zamówień publicznych i zawieranie umów, ponad wartość 14 000 EURO,
 4. wyposażanie gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych w pomoce dydaktyczne, sprzęt i inne środki rzeczowe niezbędne do pełnej realizacji procesu dydaktycznego,
 5. sprawowanie bezpośredniej kontroli działalności gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych w zakresie:
  1. prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowania nimi,
  2. prawidłowości przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, uczniów lub wychowanków,
  3. przestrzegania przepisów dotyczących organizacji gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych,
 6. organizacja kontroli realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 7. organizacja procedur egzaminacyjnych z zakresu awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych oświatowych jednostkach organizacyjnych.
Ważnym elementem lokalnego systemu zarządzania oświatą jest ponadto wspieranie dyrektorów szkół i przedszkoli, współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych za oświatę w gminie zarówno z władzami samorządowymi, nadzorem pedagogicznym, społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi oraz z partnerami zagranicznymi.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-01-06 12:25:33)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2022-12-19 15:58:23)
Liczba odwiedzin: 16066

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20762227
design by fast4net

Zamknij